Woody Allen stäms för Faulkner-citat

I Woody Allens av många älskade film ”Midnight in Paris” förflyttar sig som bekant hjälten Gil Pender (Owen Wilson) då och då från nutiden till Paris på 1920-talet och träffar konstnärer och författare som Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Man Ray, Gertrude Stein, F Scott Fitzgerald.

Vid ett tillfälle fäller han följande replik i filmen:

_ Det förgångna är inte dött! I själva verket är det inte ens förgånget. Vet du vem som sa det? Faulkner. Och han hade rätt. Och jag träffade honom också. Jag stötte ihop med honom på en middagsbjudning.

Nu har Faulkner Literary Rights, som bevakar den amerikanske Nobelpristagaren William Faulkners (1897 – 1962), eller rättare sagt dennes efterlevandes, rättigheter stämt filmbolaget Sony Pictures.

Fallet kan ses som en test på det som i dessa sammanhang kallas ”fair use”, enligt Courthouse News Service, som levererar nyheter till jurister och nyhetsmedier i USA via bland annat en fyllig websida. Enligt ”fair use” kan konstnärer, forskare och andra använda mindre delar av copyright-skyddade verk utan att begära tillstånd.

Men det anser tydligen inte Faulkner Literary Rights, som i sin inlaga till domstolen påpekar att citatet härrör från ett stycke i ”Själamässa för en nunna”, att Faulkner – och nu hans efterlevande – har copyright på denna roman sedan 1951 och att Sony har använt citatet utan tillstånd.

Dessutom noterar man att citatet inte är helt korrekt återgivet. I romanen lyder det ”Det förgångna är aldrig dött. Det är inte ens förgånget” medan Gil Pender i filmen använder ordet ”inte” i stället för ”aldrig”.

I vilket fall som helst begär Faulkner Literary Rights alltså nu ersättning och skadestånd.

Juridiska experter anser att Sony ganska övertygande kan visa att Woody Allen inte bara utnyttjar ett Faulkner-citat. Han använder det för att säga något väsentligt om karaktären Gil Pender, som i filmen är en manusförfattare från Hollywood som försöker skriva en roman – alltså ett slags spegelbild av William Faulkner.

_ Skälet till att citera Faulkner var att understryka någonting, inte att ta brödet ur munnen på Faulkners stackars efterlevande, säger Sonys juridiske expert på copyrightlagar Lloyd Jassin sarkastiskt till nätmagasinet Slate.

Det är inte särskilt förvånande att Faulkners estate agerar på detta sätt. När jag för snart två år sedan skrev en artikel i Dagens Nyheter om romansen mellan Faulkner och Else Jonsson, änka efter Thorsten Jonsson, vägrade detta estate att låta mig använda citat ur Faulkners inte utgivna brev till Else, trots att de skulle ha tillfört ny och viktig kunskap om författaren, hans verk och hans liv.

”Det förgångna är aldrig dött. Det är inte ens förgånget.”

Här en länk till denna artikel:

http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/en-karlekshistoria-i-nobelprisklass