Om Martin Luther King, Sven Öste och Vietnam

Med anledning av att det gått 50 år sedan Martin Luther King mördades i Memphis, Tennessee erinrade jag mig en liten artikel jag skrev i Dagens Nyheter för 20 år sedan. Här:

När Martin Luther King mördades för 30 år sedan hade han i innerfickan på sin kavaj ett kuvert på vars baksida han skrivit ned tio budord mot kriget i Vietnam.

Budorden hade formulerats av Sven Öste, som var Dagens Nyheters korrespondent i Washington under en stor del av 60-talet och som nära följde både medborgarrättskampen i USA och kriget i Vietnam.

_Dr King bar dem alltid med sig, som pastorer plägar, för att ha dem tillgängliga vid behov, berättade en av hans närmaste medarbetare från den tiden, Andrew Young, för mig en sen kväll förra året i en bokhandel i Atlanta.

Andrew Young har varit FN-ambassadör och borgmästare i Atlanta. Han var själv närvarande på Lorraine Motel i Memphis den 4 april 1968, då Martin Luther King mördades med ett gevärsskott på balkongen utanför sitt rum.

På en klassisk bild som togs nästan omedelbart efter dådet ser man Kings livlösa kropp och Young och några andra Kingmedarbetare peka mot det hus varifrån det dödande skottet avlossades.

Nu sökte han i minnet efter budordens formuleringar. Han mindes egentligen bara ett riktigt klart, berättade han i bokhandeln: ”Thou shalt not believe in the body count”, det vill säga en uppmaning att inte tro på den amerikanska krigsmaktens uppgifter om hur många fiendesoldater som dödats.

– Martin använde budorden i sina tal. Efter mordet tog vi kuvertet från hans ficka. Det är det enda jag kommer ihåg, förutom en Rolexklocka han fick i present i samband med Nobelpriset. Kuvertet är det enda av hans tillhörigheter jag önskar att jag behållit.

Om resten av budorden kunde Sven Öste själv ha gett klart besked, som om så mycket annat, om det inte vore så att han dog för ett och ett halvt år sedan. Än en gång blir saknaden efter honom påtaglig.

Emellertid lever hans minne i DN:s arkiv. Två dagar efter mordet på Martin Luther King berättade han så här om budorden i en artikel i tidningen:

”Många varnade honom (King) för att engagera sig i Vietnamkriget; genom att vända sig mot kriget skulle han undergräva hela sin position bland USA:s vita. Men han såg det snart som en omöjlighet att tiga; våldet i Vietnam och de vitas våld i USA var tvillingbröder. . .

Det var också Vietnam som var centralpunkten när vi träffades igen för omkring en månad sedan. Vietnam och hans nya stora projekt, ”de fattigas protest” i Washington. Det var i en negerkyrka här i Washington där han samlat hela direktionen för sin organisation, SCLC. Ett hundratal äldre präster från Södern, män som i grunden är konservativa och främmande för både dramat i Nordens slum och dramat i Vietnam. Vid lunchen kring ett långbord med bönsoppa i pappskålar skulle jag tala om Vietnam; King ville få hjälp för att övertyga, tända.

Det blev bl a tio budord – ”Du skall icke tro att det finns en seger. . .”, ”Du skall icke tro att Vietnams folk älskar er. . .”, ”Du skall icke döda. . .” Det kunde ha låtit som blasfemi – men inte där, inte bland Kings baptistpräster. Och Martin själv förde, berättade han via telefonen, budorden med sig under färderna väster ut och söder ut till Memphis.”

_Sven lärde oss så mycket om Vietnamkriget, sade Andrew Young.

Lämna ett svar